Ֆիզիկայի դասին

Ֆիզիկայի դաս Երևանի թիվ 67 դպրոցում: 1952 թվականի լուսանկար:ֆիզիկայի դաս 1952

Advertisements