Պոլոզ Մուկուչ

1931 թվականի փետրվարի 19: Եվ այն էլ` «Խորհրդային Հայաստան» թերթում:Պոլոզ 1931 փետրվարի 19 խորհրդային հայաստան

Advertisements